Srpski

Test o padezima-Srpski Jezik

1.Odredi padež izdvojenih reči:

Pas je s komadom mesa u zubima išao pored reke.U vodi spazi svoju senku.Pomisli da je to drugi pas i učini mu se da je u njega veći komad mesa.

Pas-__________
s komadom-___________
u zubima-__________
svoju senku-__________
mu-_________
u njega-________
veći komad-___________

2.U datoj rečenici podvuci reči u akuzativu i odredi im službu:

Brzo je otrčao u kuću i upalio telecvizor.

3.Podvuci reč u nominativu koja je deo imenskog predikata.

Ana je dobra profesorka.

4.Odredi padež izdvojene reči:

Mi smo šetali ulicom.

Ulicom-_________Rešenja:

1.
Pas-nominativ
s komadom-instrumental
u zubima-lokativ
svoju senku-akuzativ
mu-dativ
u njega-genitiv
veći komad-nominativ

2. 

u kuću-priloška odredba za mesto
televizor-objekat

3.
profesorka

4.
Ulicom-instrumental

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilske Figure 

Stilske figure, na svim blogovima niste pronalazili ono što ste hteli pod ovim nazivom, ali sada ću vam dočarati sve o stilskim figurama!
Postoji mnogo stilskih figura u srpskom jeziku, svaka od njih ima svoju ulog i značaj. To su: EPITET, POREĐENJE (komparacija), METAFORA (skraćeno poređenje), HIPERBOLA, GRADACIJA, PERSONIFIKACIJA, ONOMATOPEJA. Postoje i druge ali ja ću vam reći nešto o ovim!
Sve su to stilske figure, ali ja pišem ovaj članak da bi vi saznali nešto o svakoj figuri pojedonačno.
1. Epitet- stoji uz imenicu i označava neku osobinu te imenice. Epitet najčešće ima ulogu opisnog prideva, ali može biti i prilog. U narodnim pesmama se pojavljuju STALNI EPITETI uz određene imenice.
Vežbanje.
U datim primerima podvuci epitete:
1) rujno vino
2) vita jela
3) desnica ruka       
4) belo lice 
5) beli dvori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Poređenje (komparacija)- je poređenje dva pojma.
Vežbanje
Dopuni tako da dobiješ poređenje:
Oči _____________ dva draga kamena. (kao dva draga kamena)
____________ morske pijavice. (kao morske pijavice)
Zubi ____________ dva niza bisera. (kao dva niza bisera)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Metafora (skraćeno poređenje)- kad jedan pojam nazovemo imenom drugog pojma, onda ti nazivamo metafotom.
Vežbanje
Sledeće primere dopuni tako da dobiješ metaforu:
Oj devojko, _______ moja...
Moja ruko, zelena ________...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hiperbola- preuveličavanje, naročito se koristi u narodnoj kniževnosti
Primer:

Za Đurem kosu odrezala,

Za đeverom lice nagrdila,

A za bratom oči izvadila.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Gradacija- postepeno građenje neke radnje po slikama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Personifikacija- davanje ljudskih osobina neživim bićima.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Onomatopeja- imitiranje zvukova iz prirode.
Primer:
Krcka grančica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To je nešto o stilskim figurama od mene!
Nadam se da vam se sviđa!!

3 коментара: