понедељак, 07. октобар 2013.

Geografija blic test :) VI razred

I grupa
1. Koji okeani postoje?
2. Koja su svojstva morske vode?
3. Navedi podelu voda na kopnu.
4. Šta je sliv, a šta razvođe?

II grupa
1. Koji su oblici razuđenosti obale?
2. Koja su kretanja morske vode?
3. Koja je podela jezera prema postanku?
4. Šta je rečni sistem, a šta rečna mreža?

Dodatna pitanja!
1. Šta su mora?
2. Šta su vodotoci?
3. Da li je reka najveći vodotok? DA/NE
4. Šta su moreuzi?
5. Koja su prirodna jezera?
6. Šta je izdan?
7. Šta je salinitet ili slanost morske vode?
8. U čemu se izražava? (salinitet)
9. Kako se naziva tip ušća kod reka koje se ulivaju u more sa velikom razlikom plime i oseke?
10. Šta je obala?

To je to! :)

недеља, 06. октобар 2013.


Test iz matematike 1. VI razred

1.  Poređaj brojeve od najmanjeg do najvećeg:
 -3, 0, 18, -11, -3, 11

2. Izračunaj:

a) 27-14=   b) -11-12=

3.Reši brojni izraz ako je: a=-2 b=3 c=-4
Izraz: -b-c-(-a)=

4. Reši jednačine:

a) 5-x=9     b) 25-(8-x)=-3

5. Reši jednačine i rešenja predstavi brojevnoj pravi:

a) -17-x>(i jednako)19    b)-21-(x-3)<12

Rešenja:

1. 
-11<-3<-2<0<11<18

2. 
a)13  b) -23

3. -1

4. 
a) x=-4  b)x=-20

5. 
a) x<(i jednako)-36    b) x>-30

Stilske Figure

Stilske figure, na svim blogovima niste pronalazili ono što ste hteli pod ovim nazivom, ali sada ću vam dočarati sve o stilskim figurama!
Postoji mnogo stilskih figura u srpskom jeziku, svaka od njih ima svoju ulog i značaj. To su: EPITET, POREĐENJE (komparacija), METAFORA (skraćeno poređenje), HIPERBOLA, GRADACIJA, PERSONIFIKACIJA, ONOMATOPEJA. Postoje i druge ali ja ću vam reći nešto o ovim!
Sve su to stilske figure, ali ja pišem ovaj članak da bi vi saznali nešto o svakoj figuri pojedonačno.
1. Epitet- stoji uz imenicu i označava neku osobinu te imenice. Epitet najčešće ima ulogu opisnog prideva, ali može biti i prilog. U narodnim pesmama se pojavljuju STALNI EPITETI uz određene imenice.
Vežbanje.
U datim primerima podvuci epitete:
1) rujno vino
2) vita jela
3) desnica ruka       
4) belo lice 
5) beli dvori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Poređenje (komparacija)- je poređenje dva pojma.
Vežbanje
Dopuni tako da dobiješ poređenje:
Oči _____________ dva draga kamena. (kao dva draga kamena)
____________ morske pijavice. (kao morske pijavice)
Zubi ____________ dva niza bisera. (kao dva niza bisera)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Metafora (skraćeno poređenje)- kad jedan pojam nazovemo imenom drugog pojma, onda ti nazivamo metafotom.
Vežbanje
Sledeće primere dopuni tako da dobiješ metaforu:
Oj devojko, _______ moja...
Moja ruko, zelena ________...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hiperbola- preuveličavanje, naročito se koristi u narodnoj kniževnosti
Primer:

Za Đurem kosu odrezala,

Za đeverom lice nagrdila,

A za bratom oči izvadila.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Gradacija- postepeno građenje neke radnje po slikama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Personifikacija- davanje ljudskih osobina neživim bićima.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Onomatopeja- imitiranje zvukova iz prirode.
Primer:
Krcka grančica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To je nešto o stilskim figurama od mene!
Nadam se da vam se sviđa!!