среда, 27. фебруар 2013.

Test iz matematike 4.  V razred


II grupa

1.Izračunaj:
a) 2/5+1/5=
b) 2/3+3/5=
c) 5-5/6=
d) 3cela2/9-2cela5/6=

2.Izračunaj vrednost izraza: a+b-c ako je:
a=2,8
b=0,02
c=0,8

3.Izračunaj vrednost izraza:

(15celih4/5-0,8)-(8cela3/4+2,5)=

4.Reši jednačine:

a)4cela1/2-x=3

b)5celih1/3-(x-3/4)=4cela1/2

5.Reši nejednačine:

a) 3,5+x>[i jednako]7celih3/4

b) 6celih1/2-(4,5-x)<[i jednako]3cela3/4

уторак, 26. фебруар 2013.

Test iz matematike 4. V razred

  I grupa

1.Izračunaj:

a) 2/11+7/11=
b) 3/5+3/8=
c) 3-3/8=
d) 4cela3/8-1celo5/6=

2. Izračunaj vrednost izraza: x-y+z ako je:
x=12,25
y=2,8
z=1,375

3.Izračunaj vrednost izraza:
(15,3-1/5)-(3,75+1celo3/4)=

4.Reši jednačine:

a) 3,2+x=8,81

b) (7cela2/3-x)-1celo3/4=3cela1/2

5.Reši nejednačine:

a) 2cela5/6-x<0,7

b) 12,7-(x-1celo1/2)<5cela3/5