понедељак, 07. октобар 2013.

Geografija blic test :) VI razred

I grupa
1. Koji okeani postoje?
2. Koja su svojstva morske vode?
3. Navedi podelu voda na kopnu.
4. Šta je sliv, a šta razvođe?

II grupa
1. Koji su oblici razuđenosti obale?
2. Koja su kretanja morske vode?
3. Koja je podela jezera prema postanku?
4. Šta je rečni sistem, a šta rečna mreža?

Dodatna pitanja!
1. Šta su mora?
2. Šta su vodotoci?
3. Da li je reka najveći vodotok? DA/NE
4. Šta su moreuzi?
5. Koja su prirodna jezera?
6. Šta je izdan?
7. Šta je salinitet ili slanost morske vode?
8. U čemu se izražava? (salinitet)
9. Kako se naziva tip ušća kod reka koje se ulivaju u more sa velikom razlikom plime i oseke?
10. Šta je obala?

To je to! :)

недеља, 06. октобар 2013.


Test iz matematike 1. VI razred

1.  Poređaj brojeve od najmanjeg do najvećeg:
 -3, 0, 18, -11, -3, 11

2. Izračunaj:

a) 27-14=   b) -11-12=

3.Reši brojni izraz ako je: a=-2 b=3 c=-4
Izraz: -b-c-(-a)=

4. Reši jednačine:

a) 5-x=9     b) 25-(8-x)=-3

5. Reši jednačine i rešenja predstavi brojevnoj pravi:

a) -17-x>(i jednako)19    b)-21-(x-3)<12

Rešenja:

1. 
-11<-3<-2<0<11<18

2. 
a)13  b) -23

3. -1

4. 
a) x=-4  b)x=-20

5. 
a) x<(i jednako)-36    b) x>-30

Stilske Figure

Stilske figure, na svim blogovima niste pronalazili ono što ste hteli pod ovim nazivom, ali sada ću vam dočarati sve o stilskim figurama!
Postoji mnogo stilskih figura u srpskom jeziku, svaka od njih ima svoju ulog i značaj. To su: EPITET, POREĐENJE (komparacija), METAFORA (skraćeno poređenje), HIPERBOLA, GRADACIJA, PERSONIFIKACIJA, ONOMATOPEJA. Postoje i druge ali ja ću vam reći nešto o ovim!
Sve su to stilske figure, ali ja pišem ovaj članak da bi vi saznali nešto o svakoj figuri pojedonačno.
1. Epitet- stoji uz imenicu i označava neku osobinu te imenice. Epitet najčešće ima ulogu opisnog prideva, ali može biti i prilog. U narodnim pesmama se pojavljuju STALNI EPITETI uz određene imenice.
Vežbanje.
U datim primerima podvuci epitete:
1) rujno vino
2) vita jela
3) desnica ruka       
4) belo lice 
5) beli dvori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Poređenje (komparacija)- je poređenje dva pojma.
Vežbanje
Dopuni tako da dobiješ poređenje:
Oči _____________ dva draga kamena. (kao dva draga kamena)
____________ morske pijavice. (kao morske pijavice)
Zubi ____________ dva niza bisera. (kao dva niza bisera)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Metafora (skraćeno poređenje)- kad jedan pojam nazovemo imenom drugog pojma, onda ti nazivamo metafotom.
Vežbanje
Sledeće primere dopuni tako da dobiješ metaforu:
Oj devojko, _______ moja...
Moja ruko, zelena ________...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hiperbola- preuveličavanje, naročito se koristi u narodnoj kniževnosti
Primer:

Za Đurem kosu odrezala,

Za đeverom lice nagrdila,

A za bratom oči izvadila.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Gradacija- postepeno građenje neke radnje po slikama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Personifikacija- davanje ljudskih osobina neživim bićima.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Onomatopeja- imitiranje zvukova iz prirode.
Primer:
Krcka grančica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To je nešto o stilskim figurama od mene!
Nadam se da vam se sviđa!!
среда, 27. фебруар 2013.

Test iz matematike 4.  V razred


II grupa

1.Izračunaj:
a) 2/5+1/5=
b) 2/3+3/5=
c) 5-5/6=
d) 3cela2/9-2cela5/6=

2.Izračunaj vrednost izraza: a+b-c ako je:
a=2,8
b=0,02
c=0,8

3.Izračunaj vrednost izraza:

(15celih4/5-0,8)-(8cela3/4+2,5)=

4.Reši jednačine:

a)4cela1/2-x=3

b)5celih1/3-(x-3/4)=4cela1/2

5.Reši nejednačine:

a) 3,5+x>[i jednako]7celih3/4

b) 6celih1/2-(4,5-x)<[i jednako]3cela3/4

уторак, 26. фебруар 2013.

Test iz matematike 4. V razred

  I grupa

1.Izračunaj:

a) 2/11+7/11=
b) 3/5+3/8=
c) 3-3/8=
d) 4cela3/8-1celo5/6=

2. Izračunaj vrednost izraza: x-y+z ako je:
x=12,25
y=2,8
z=1,375

3.Izračunaj vrednost izraza:
(15,3-1/5)-(3,75+1celo3/4)=

4.Reši jednačine:

a) 3,2+x=8,81

b) (7cela2/3-x)-1celo3/4=3cela1/2

5.Reši nejednačine:

a) 2cela5/6-x<0,7

b) 12,7-(x-1celo1/2)<5cela3/5

четвртак, 07. фебруар 2013.

Biologija Test VII razred-oblast Žlezde sa unutrašnjim lučenjem


1.Kako se nazivaju žlezde sa unutrašnjim lučenjem:

a) endokrine  b) egzokrine  c) engzokrine d) enzokrine

2.Na Havajima dogodio se zemljotres jačine 6* Rihterove skale ljudi su se uspaničili kod njih je u tom trenutku došlo do izlučivanja:

a) glukagona  b) insulina  c) adrenalina  d) hormona rasta

3.Koja žlezda ima dvojaku funkciju:


a) hipofiza  b) štitna žlezda  c) jajnic

4.Kako hormoni ispoljavaju svoje dejstvo?

5.-Tačno Netačno-

a) hipofiza kntroliše rad svih ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
b) hormon štitne žlezde je tiroksin
c) grudna žlezda nije endokrina
d) drugi naziv za pankreas je gušteračaпонедељак, 04. фебруар 2013.

Matematika V razred-Test


1.Popuni prazna mesta tako da jednakosti budu tacne:

a) 2/5=4/__=__/15      b) 3/8=12/__=__/16

2.Skrati razlomak  a) 12/36 sa 4    b) 6/15 sa 3

3.Skrati razlomak do nesvodljivog:

a) 16/20  b) 75/250  b) 48·21/49·22

4.Uporedi razlomke: a) 3/4 i 33/44   b) 5/3 i 33/18

5.Date razlomke prevedi u decimalni zapis:

a) 1/2  b) 13celih1/2  v) 3/50  g) 3/4

6.Date decimalne brojeve prevedi u razlomak:

a) 0,7  b) 45,05  v) 0,04

7. 5/7 zaokruzi na dve decimale                                                                                                                      

8.Na brojevnoj polupravi prikazi 5/7 i 10/5