субота, 07. фебруар 2015.

Održano je opštinsko takmičenje iz fizike 2015. godine

Fizika- takmičenje 2015 godina


Evo zadataka za osnovnu školu sa Opšinskog takmičenja iz fizike održanog 7.2.2015. godine

Ovde možete videti zadatke i rešenja za VI, VII i VIII razred:


VI razred zadaci i rešenja

VII razred zadaci i rešenja

VIII razred zadaci i rešenja

Ako želite i prethodne godine, ostavite komentar :)


понедељак, 17. март 2014.

понедељак, 07. октобар 2013.

Geografija blic test :) VI razred

I grupa
1. Koji okeani postoje?
2. Koja su svojstva morske vode?
3. Navedi podelu voda na kopnu.
4. Šta je sliv, a šta razvođe?

II grupa
1. Koji su oblici razuđenosti obale?
2. Koja su kretanja morske vode?
3. Koja je podela jezera prema postanku?
4. Šta je rečni sistem, a šta rečna mreža?

Dodatna pitanja!
1. Šta su mora?
2. Šta su vodotoci?
3. Da li je reka najveći vodotok? DA/NE
4. Šta su moreuzi?
5. Koja su prirodna jezera?
6. Šta je izdan?
7. Šta je salinitet ili slanost morske vode?
8. U čemu se izražava? (salinitet)
9. Kako se naziva tip ušća kod reka koje se ulivaju u more sa velikom razlikom plime i oseke?
10. Šta je obala?

To je to! :)